Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 25

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Ferma drobiu Czeremcha-Wieś Irena Dymińska 2021-10-04 zobacz
2 Regulamin organizacyjny PSSE w Hajnówce Irena Dymińska 2021-09-20 zobacz
3 Schemat organizacyjny PSSE w Hajnówce Irena Dymińska 2021-09-20 zobacz
4 Informacja dodatkowa, stan na dzień 31.12.2020r. Irena Dymińska 2021-06-11 zobacz
5 Bilans jednostki budżetowej, stan na dzień 31.12.2020r. Irena Dymińska 2021-06-11 zobacz
6 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa w Białowieży Irena Dymińska 2021-03-31 zobacz
7 Budowa ścieżki rowerowej Hajnówka-Białowieża-granica państwa Irena Dymińska 2021-03-30 zobacz
8 Deklaracja dostępności Irena Dymińska 2021-03-29 zobacz
9 Odpowiedź na wiadomości e-mail w ramach inicjatywy "ZapytajSanepi.pl" Irena Dymińska 2021-02-05 zobacz
10 Ogłoszenie - samochód Opel Astra Irena Dymińska 2020-11-10 zobacz
11 Ogólne informacje o stacji Irena Dymińska 2020-10-30 zobacz
12 statut prawny Irena Dymińska 2020-10-30 zobacz
13 Koordynator ds. dostępności Irena Dymińska 2020-09-30 zobacz
14 Budowa obiektów magazynowych w Czyżach Irena Dymińska 2020-09-29 zobacz
15 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gmina Białowieża w Białowieży Irena Dymińska 2020-09-07 zobacz
16 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa w Białowieży Irena Dymińska 2020-08-11 zobacz
17 Budowa kurnika o obsadzie 152 DJP w Tyniewiczach Małych Irena Dymińska 2020-08-11 zobacz
18 Zakład pirolizy gumy w Dubiczach Osocznych, gmina Hajnówka, powiat hajnowski,... Irena Dymińska 2019-07-19 zobacz
19 Ogólny schemat kontroli Irena Dymińska 2018-06-04 zobacz
20 Sposób załatwiania spraw Irena Dymińska 2017-07-04 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się